วีดิทัศน์ชุดความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2017-06-16 14:30
ชนิดวีดีโอ 
วีดิทัศน์ชุดความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
จำนวนผู้อ่าน
278

 

 

วีดิทัศน์ชุดความรู้ เรื่องที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี จากเวทีการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์

วิทยากร โดย ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการวิจัย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้

ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยาย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.