การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงและคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2017-03-15 14:46
ชนิดวีดีโอ 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงและคนพิการ
จำนวนผู้อ่าน
239

 

 

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงและคนพิการ โดย นพ.สันติ ลาภเบญจกุล โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

1 ในพื้นที่กรณีศึกษาโครงการ “ศึกษาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ของประเทศไทย” เพื่อถอดบทเรียนการทำงานในบริบทของประเทศไทย

ประชุมย่อยคู่ขนาน หัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 เปิดเวทีนำเสนอประเด็นการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย จัดประชุมย่อยโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงและคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.