หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - การจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-02-16 14:56
ชนิดวีดีโอ 
หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - การจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์
จำนวนผู้อ่าน
232

 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวนิก นักกฎหมาย บรรยายเรื่องการจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่มองว่าวันนี้การนำความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ดังนั้นการปกป้องและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การจดสิทธิบัตรงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จึงเป็นประเด็นที่ไม่ควรเพิกเฉย ฯลฯ ในโครงการอบรมผู้จัดการงานวิจัย (Research Management) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยในด้านบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ร่วมจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โรงแรมมารวยการ์เด้น

 

การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" จุลสาร HSRI FORUM ฉบับนี้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจจากเวที “พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรนักจัดการงานวิจัย” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการของผู้จัดการงานวิจัยแห่งอนาคต ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ทาง...http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4231

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.