หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - ความจำเป็นต้องมีอาชีพบริหารงานวิจัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-02-16 14:43
ชนิดวีดีโอ 
หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - ความจำเป็นต้องมีอาชีพบริหารงานวิจัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
PDF
1.99 MB
ดาวน์โหลด
246 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
240

 

ภก.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย : อาชีพทำวิจัยกับอาชีพบริหารงานวิจัย ที่นำเสนอสาระสำคัญ เช่น การฉายให้เห็นบทบาทของผู้จัดการงานวิจัย บทบาทหน้าที่และเหตุผลของการทำวิจัย ความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นความท้าทายของวิธีการเข้าถึงตลาดและลูกค้า ฯลฯ ในโครงการอบรมผู้จัดการงานวิจัย (Research Management) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยในด้านบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ร่วมจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โรงแรมมารวยการ์เด้น

 

การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" จุลสาร HSRI FORUM ฉบับนี้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจจากเวที “พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรนักจัดการงานวิจัย” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการของผู้จัดการงานวิจัยแห่งอนาคต ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ทาง...http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4231

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.