สาระสำคัญ พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยสุขภาพ - ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2017-02-21 09:20
ชนิดวีดีโอ 
สาระสำคัญ พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยสุขภาพ - ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
จำนวนผู้อ่าน
236

 

          ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการ สาระสำคัญ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ของการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ เพื่อการก้าวข้ามผ่านกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (High income countries) เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมไปถึงการเปิดมุมมองในเรื่องการใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย...ให้เข้าใจตรงกันว่า “การวิจัยเป็นการลงทุน” ของประเทศ...ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย ที่นำเสนอในเวทีสานเสวนา “การขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ” จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.