หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - ประสานงานวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-01-12 08:55
ชนิดวีดีโอ 
หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - ประสานงานวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
PDF
800.34 KB
ดาวน์โหลด
303 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
294

 

นางนิตยา พุทธโกษา กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายเรื่องการประสานงานวิจัยอย่างไร...ใ­ห้ได้ใจแหล่งทุน ที่นำเสนอสาระสำคัญ เช่น การประสานที่ดี การร่างหนังสือประสานงาน รวมทั้งหลักการที่สำคัญๆในการประสานงาน ฯลฯ ในโครงการอบรมผู้จัดการงานวิจัย (Research Management) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยในด้านบุคล­ากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ร่วมจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โรงแรมมารวยการ์เด้น

 

การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" HSRI FORUM ฉบับนี้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจจากเวที “พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรนักจัดการงานวิจัย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการของผู้จัดการงานวิจัยแห่งอนาคต ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ทาง...http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4231

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.