สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สมเกียรติ การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันเศรษฐกิจในเวทีสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น Medical hub

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-11 10:03
สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สมเกียรติ การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันเศรษฐกิจในเวทีสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น Medical hub
จำนวนผู้อ่าน
73

ติดตามสัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) / กรรมการและเลขานุการสภาวิจัยแห่งชาติ ในประเด็น "บทบาทงานวิจัยระบบสาธารณสุข ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ" ร่วมค้นหาคำตอบการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันเศรษฐกิจในเวทีสากล พร้อมการก้าวสู่การเป็น Medical hub : ในเทปบันทึกรายการรู้ก่อนรวยกว่า ช่อง TNN24 (10 ต.ค. 56/13.05-13.30)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.