วีดิทัศน์การประชุมวิชาการ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-26 16:37
วีดิทัศน์การประชุมวิชาการ  “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง”
จำนวนผู้อ่าน
78

วีดิทัศน์ UHC(Thai Subtitle) ในงานประชุมวิชการ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง”

 

ปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี "นโยบายรัฐบาลต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"

จัด โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และองค์กรภาคีด้านสุขภาพ
ปาฐกถา “Global trend and movements towards Universal Coverage and impact of Thai UCS on global movements”  โดย Dr.Maureen E. Birmingham (สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย)

สัมภาษณ์ ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา

"เหลียวหลัง แลหน้า ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า"

"สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมและข้อเสนอหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"

โดย นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (สวรส.)

download เอกสาร
http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3488

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.