วีดิทัศน์ชุด การแพทย์จีโนมิกส์ ภายใต้แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2019-01-15 15:05
ชนิดวีดีโอ 
วีดิทัศน์ชุด การแพทย์จีโนมิกส์ ภายใต้แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย
จำนวนผู้อ่าน
480

          วีดิทัศน์ ชุด การแพทย์จีโนมิกส์ ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ.2563-2567

 

 

          การแพทย์จีโนมิกส์ หรือ การแพทย์แม่นยำ เป็นเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม ที่นำมาใช้วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนโรคสำคัญอื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับพันธุกรรม โรคไม่ติดต่อ และโรคหายาก ทำให้การรักษาตรงจุดและเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย 

           เทคโนโลยีนี้ ได้นำมาใช้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหากลดการเกิด 5 โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเอชไอวี และโรคเบาหวาน ลงได้ 10% จะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปี

           ความท้าทายสำหรับประเทศไทยในครั้งนี้ คือ เรากำลังอยู่ระหว่างรอยต่อของปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนของพัฒนาการทางการแพทย์อย่างก้าวกระโดดที่จะลดการเจ็บ ป่วย ตาย ลดค่าใช้จ่าย และคนไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศ และสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำการแพทย์จีโนมิกส์อาเซียนได้ต่อไป

           ทั้งนี้ วีดิทัศน์และแผนงานฯ ดังกล่าว ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.