เครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรอง และติดตามรักษาโรคพาร์กินสัน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2018-08-30 22:20
ชนิดวีดีโอ 
เครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรอง และติดตามรักษาโรคพาร์กินสัน
จำนวนผู้อ่าน
317

 

รายการพบหมอรามา ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ช่วงที่ 1 : Rama Health Talk ตอนโรคพาร์กินสัน (parkinson's disease) รู้เร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม / โครงการวิจัยการพัฒนา เครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรองและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วิทยากร : นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศ. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ นักวิจัยเครือข่าย สวรส. สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.