งานวิจัย

  • รูปประกอบเป็นรูปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
    08/05/2014 - 10:10
    แต่ละปี คนไทยอย่างน้อย 13 ล้านคน มีโอกาสได้ใช้บริการห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง ซึ่งในจำนวนนี้ 4 ล้านคน ตกอยู่ในภาวะเร่งด่วน ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังนั้นระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ได้มาตรฐาน และพร้อมที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยในนาทีวิกฤติให้รอดชีวิตอย่างปลอดภัย