คู่มือการจัดการชั้นเรียนและเทคนิคการสอนเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่มีปัญหาการเรียน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-11-16 10:24
แท็ก 
คู่มือการจัดการชั้นเรียนและเทคนิคการสอนเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่มีปัญหาการเรียน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
พลังการแก้ปัญหา : จากความรู้สู่ความร่วมมือ 3 ฝ่าย จากผลวิจัยแปลงสู่ความร่วมมือของ “ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทย์” สู่การดูแลรักษาเด็กโรคสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
จำนวนผู้อ่าน
1279

Title:            คู่มือการจัดการชั้นเรียนและเทคนิคการสอนเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่มีปัญหาการเรียน
Authors:      สมัย ศิริทองถาวร; ภิญโญ อิสรพงศ์; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; วรรณกมล สอนสิงห์; นุจรี คำด้วง; สุรีรักษ์ พิลา; พัชนี พัฒนกิจโกศล
Issue Date:  Oct-2017
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Abstract

โรคสมาธิสั้นพบได้ร้อยละ 5-10 ของประชากรทั่วไป หากแต่ในแต่ละชั้นเรียนที่มีเด็ก 40-50 คน อาจมีเด็กสมาธิสั้นรวมอยู่ด้วย 2 คน โรคสมาธิสั้นเริ่มสังเกตอาการได้ในวัยเรียน ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดยการคัดกรองและส่งต่อนักเรียนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดชั้นเรียนและใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กสมาธิสั้น เพื่อให้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขในการการเรียน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเทคนิคการสอนเด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาการเรียน ในด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อคุณครูอ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของท่านจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านการเรียนของเด็กสมาธิสั้น ทำให้เด็กประสบผลสำเร็จด้านการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

Download :       hs2361.zip  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.