ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-04-25 13:48
แท็ก 
ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...
จำนวนผู้อ่าน
2730

Title:             ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
Authors:      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  Jan-2017
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมของชาติมีพื้นฐานปรัชญาของการรักษาบำบัดผู้ป่วยที่แตกต่างจากปรัชญาและการวิเคราะห์ของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมากกล่าวคือ ระบบการแพทย์ดั้งเดิมมักจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์โรคและความเจ็บป่วยจากหลายระบบพร้อมกัน (องค์รวม) ขณะที่การแพทย์แผนปัจจุบันเน้นการแยกส่วนและการวิเคราะห์โรคแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผลให้เกิดการตั้งคำถามว่า ขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของแพทย์แผนปัจจุบันจะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยกับการแพทย์ดั้งเดิมได้ดีเพียงไร จึงเป็นที่มาหลักของการตั้งคำถามวิจัยในโครงการนี้

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาสถานการณ์ของงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและสังเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยพร้อมลำดับขั้นตอนการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการรักษาของศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทย รวมทั้งนำเสนอทิศทางและห่วงโซ่ของการวิจัยทางการแพทย์ดั้งเดิม รวมทั้งกลไกการประกันคุณภาพในมิติของการแพทย์ดั้งเดิมตลอดจนประเด็นที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการวิจัยต่อ

ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล ข้อค้นพบ ตลอดจนข้อเสนอของงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Download :       hs2326.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.