Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-11-08 13:33
แท็ก 
Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง Authors: นริศรา สายสงวนสัตย์ และคณะ Issue...
จำนวนผู้อ่าน
207

Title:         Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ
Authors:   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือวิธีการง่ายๆที่ผู้อ่านจะได้รับความรู้เพื่อช่วยเหลือคนพิการ สร้างทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับมุมมองอีกด้านของสังคม และอยู่ร่วมกันได้บนสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

หนังสือ Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ เล่มนี้ จะทำให้ใครหลายๆ คน เห็นมุมมองของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย และดึงดูดให้เราเปิดใจที่เรียนรู้และร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ในสังคมนี้ให้เป็นธรรมดาที่สุด แต่จะทำอย่างไรให้การออกแบบธรรมดาที่ว่านี้ เกิดความครอบคลุม เท่าเทียม และทั่วถึงทุกคน หรือที่เราคุ้นๆกับคำว่า Universal design การออกแบบเพื่อทุกคน

Download:     hs2296.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.