How to รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-11-08 13:25
แท็ก 
How to รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-...
จำนวนผู้อ่าน
306

Title:         How to รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
Authors:   ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือวิธีการง่ายๆที่ผู้อ่านจะได้รับความรู้เพื่อช่วยเหลือคนพิการ สร้างทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับมุมมองอีกด้านของสังคม และอยู่ร่วมกันได้บนสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

หนังสือ How to รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวเรียบๆ วิธีการง่ายๆ บอกเล่าให้คุณได้รับรู้ เปิดประเด็นให้คุณได้เห็นและเข้าใจในบางเรื่องบางอย่างที่ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยของเรา แต่เป็นเรื่องใหญ่ของเขา และนั่นก็จะทำให้คุณไม่ไปแบ่งแยกหรือกีดกันใครบางคนออกจากสังคมโดยที่คุณไม่รู้ตัว

Download:     hs2293.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.