DAD : Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-09-08 16:19
แท็ก 
DAD : Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยคนพิการและผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น แขนหรือขาใช้การไม่ได้ กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง เช่น การอาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน เข้าห้องน้ำ ทำงาน นอน ฯลฯ ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง รวมถึงสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มากที่สุด
จำนวนผู้อ่าน
221

Title:  DAD : Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง
Authors:  กษมา แย้มตรี และ ยศวดี สนธิไชย
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

DAD “Differently-Abled Design” คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง เป็นองค์ความรู้ที่มาจากการถอดบทเรียนการทำงานของกลุ่มสถาปนิกชุมชนที่เข้าไปคลุกคลีกับชุมชนและคนทำงานในพื้นที่ เรียนรู้และอาศัยประสบการณ์จากคนในพื้นที่ พัฒนาออกมาเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่ามาตรฐาน แต่เป็นชุดความรู้ตัวอย่างที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่มีอุปสรรค ไม่ว่าคุณกำลังคิดจะซ่อมบ้าน หรือจัดระบบระเบียบบ้าน ขอแค่หยิบคู่มือเล่มนี้มาเป็นบทเริ่มต้นในการสำรวจ ก็เพื่อให้ทุกอย่างลงตัว เหมาะสม หากเราจะลงมือปรับอะไรบางอย่าง ตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงเล่มนี้จะช่วยเริ่มต้นให้คุณอย่างลงตัว

Download:     hs2276.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.