สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-08-30 17:04
แท็ก 
สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การพัฒนาธุรกิจคนพิการ Authors: อาภาพรรณ ชนานิยม, วัชรา ริ้วไพบูลย์ และ วรรณพร บุญเรือง Issue...
จำนวนผู้อ่าน
530

Title:  สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

Differently-Abled Architecture DAA เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ จัดระบบ ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกายและใจ เนื่องจากในความเป็นจริงนั้น มีความพิการหลากหลายลักษณะ ประกอบกับความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมทางการอยู่อาศัย ทำให้เกิดความแตกต่างของอุปสรรคในการดำรงชีวิต ทั้งด้านการเคลื่อนไหว และด้านกำลังใจ ซึ่งส่งผลไปสู่ความสามารถ รูปแบบ และความเหมาะสมในการปรับปรุงที่แตกต่างกัน คู่มือปรับปรุงบ้านสำหรับความสามารถที่แตกต่างฉบับนี้ เป็นคู่มือที่ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากกลุ่มผู้พิการจำนวน 17 ราย ที่อยู่ในโครงการปรับสภาพบ้านร่วมกับสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงราย โดยการทำงานร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ โดยอ้างอิงจากรูปแบบความพิการ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ความต้องการและทัศนคติของผู้พิการและผู้ดูแล เกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับสภาพบ้าน มานำเสนอเป็นรูปแบบในการปรับปรุงโดยแสดงเทคนิคและข้อสังเกตอย่างง่าย และเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างหรือปรับจริงในพื้นที่ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้ดูแล และลดอันตรายในสิ่งแวดล้อมบนที่อยู่อาศัยเดิม

Download:     hs2277.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.