คือความดีงาม : โครงการถอดบทเรียนการปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-07-12 10:34
แท็ก 
คือความดีงาม : โครงการถอดบทเรียนการปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ได้รายงานว่าผู้ประกอบการไทยมีโอกาสมากในการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่า ภายในปี 84 ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรฮ่องกงจะมีอายุเกิน 65 ปี และอนาคตอาจสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทนโรงเรียนสำหรับเด็ก
จำนวนผู้อ่าน
187

Title:  คือความดีงาม : โครงการถอดบทเรียนการปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
Authors:  ศิรินาถ ตงศิริ
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

กว่า 4 เดือนกับการลงพื้นที่ทำงานวิจัยเรื่อง “การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” การทำงานนี้ทำให้ได้เรียนรู้ศักยภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ และลงมือปฏิบัติ เป็นพลังสำคัญและยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุรินทร์ กลายเป็นความทรงจำอันมีค่า และเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ชื่อหนังสือ “คือความดีงาม” นี้ ดี หมายถึง ความดีใจ รอยยิ้มจากคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน งาม หมายถึงความงดงามแห่งน้ำใจของผู้ที่ร่วมดำเนินงาน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนพื้นที่เล็กๆ ที่ถูกแต่งแต้มด้วยเรื่องราว ความรู้สึก จากหลากหลายมุมมอง สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม หนังสือเล่มนี้ได้หยิบเอาเรื่องราวต่างๆจากบทสัมภาษณ์ รายงานพิเศษ สกู๊ปข่าว และรวบรวมภาพที่สามารถสื่อสารอารมณ์ของผู้คนออกมาเป็นตัวแทนเชื่อมโยงเรื่องราว ความท้าทาย และผลสำเร็จของการดำเนินงาน หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารอันสำคัญและมีคุณค่า ที่จะสื่อความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกท่าน เชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่ม นี้จะได้ร่วมรับรู้ความรู้ ความรู้สึกและบทเรียนต่างๆร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความดีงามอื่นๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป

Download:     hs2258.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.