กินดี ยูดี

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-05-24 13:21
แท็ก 
กินดี ยูดี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-...
จำนวนผู้อ่าน
112

Title:  กินดี ยูดี
Authors:  กษมา แย้มตรี และ ยศวดี สนธิไชย
Issue Date:  April-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

Universal Design เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ ข้าวของต่างๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีกลุ่มใดถูกทอดทิ้ง หลงลืม หรือถูกคัดออกจากสังคมอย่างไม่รู้ตัว รวมถึงการที่ไม่ควรมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อแยกการใช้งานหรือวิถีชีวิตบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นหญิงหรือชาย ใช้ขาเดินหรือใช้รถเข็น ตามองเห็นหรือมองไม่เห็น เป็นเด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ใหญ่สูงอายุ จะอ่านหนังสือออกหรือไม่ออกก็ตาม ฯลฯ นั่นคือ ควรออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริง การใช้ให้คุ้มค่าสมประโยชน์ ครอบคลุมสำหรับทุกคน โดยเริ่มต้นจากการคิดว่าทำอย่างไรคนที่มีความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นทุกคน จะมีโอกาสได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการออกแบบมาในสังคมนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจากแนวคิดนี้ ผลที่ตามมาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยการมองคุณค่าภายในจิตใจของตัวเองทุกคน เช่น คนพิการที่ประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ อยากออกจากบ้านแต่ก็ไม่สามารถก้าวข้ามได้แม้แต่ธรณีประตูบ้านตัวเอง หรือ ออกจากบ้านได้ก็ไม่สามารถขึ้นรถโดยสารไปไหนได้ จากคนที่เคยท้อถอย หมดหวังในชีวิต หากมีสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่มีความยากลำบากได้กลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเอง ช่วยเหลือตนเองได้ ก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย

Download:     hs2254.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.