การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-10-26 16:38
แท็ก 
การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น Authors: จรวยพร ศรีศศลักษณ์ โอปอล์ ประภาวดี Issue Date...
จำนวนผู้อ่าน
869

Title:            การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
Editors:       จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และ สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์
Issue Date:  Sep-2015
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract      

ปัจจุบันการกระจายอำนาจด้านสุขภาพยังมีความก้าวหน้าไม่มากพอ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปประเทศ สวรส.จึงได้ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบและเรียบเรียงข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา และจัดทำหนังสือ "การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ" เล่มนี้ขึ้น โดยอ้างอิงงานวิจัยชิ้นสำคัญที่สนับสนุนโดยสวรส.
 

Download:    hs2207.zip

ความคิดเห็น

that so good

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.