คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-07-22 11:37
แท็ก 
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Download คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล *** สวรส. เผยแพร่เฉพาะ...
จำนวนผู้อ่าน
19519

คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(Rational Drug Use Hospital Manual)

จัดทำโดย
    
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
    
กองบรรณาธิการ
          ชัยรัตน์ ฉายากุล
          พิสนธิ์ จงตระกูล
          วินัย วนานุกูล
          พาขวัญ ปุณณุปูรต
          เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน
          กิติยศ ยศสมบัต
          อัญชลี จิตรักนท
          ชยาภา ตุเทพ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3,000 เล่ม
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ISBN:     978-974-244-368-9

ความคิดเห็น

thank you

เป็นประโยชน์มากครับ

คู่มือการป้องกันดื้อยาในโรงพยาบาล ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ครับ

ขอบคุณค่ะ

THANKS

thank 

เยี่ยมมากครับ

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.