รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-12-18 14:09
แท็ก 
รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หวังเปิดโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ สร้างงานวิจัยคุณภาพ มุ่งเป้าการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้อ่าน
497
Title:  รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  Dec-2557
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ISBN:  9789742992187
Download:  hsri-annual2013.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.