รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) :องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-09 11:51
แท็ก 

 

Title:  รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) :องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  Sep-2556
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ISBN:  9789742992064
Download:  hsri-annual-55.zip

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.