สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-14 14:28
สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
จำนวนผู้อ่าน
391

Title: 

  สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

Authors: 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Issue Date: 

  Apr-2556

Publisher: 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract: 

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและเน้นการบริหารที่คล่องตัว กับพันธกิจการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพ ในฐานะ "องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน" ได้แก่ พัฒนาความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย  สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ความรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยสุขภาพและการวิจัยระบบสุขภาพ โดยมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพให้ดีขึ้น อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

Download :

  hs2046.zip (Format: Zip, Size: 5.5 MB)

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.