แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-06-26 16:17
แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
117

 

Title:  แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ
Authors:  ระชา ภุชชงค์
นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
Issue Date:  Jun-2556
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:            บทบาทขององค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของแพทย์ที่ไปทำงานในชนบท ซึ่งสังคมไทยรู้จักกันในนามของ “ชมรมแพทย์ชนบท” (หรือ “ขบวนการแพทย์ ชนบท” ในความหมายที่กว้างกว่า) นั้น เป็นที่ยอมรับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยในช่วงเกือบ ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านการจัดระบบบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งบทบาทด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งส่งผลต่อการอภิบาลของระบบสุขภาพอย่างใหญ่หลวง จนอาจกล่าวได้ว่า ชมรมแพทย์ชนบทได้กลายเป็นภาพตัวแทนของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปสำคัญๆ ในประเทศไทยในหลายกรณี
Download:   hs2055.zip
 

 

แสดงความคิดเห็น

Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.