ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-12-20 09:13
ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
จำนวนผู้อ่าน
109

 

Title:  ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
Authors:  พินทุสร เหมพิสุทธิ์
Author's Email:  -
Subjects:  การวิจัย
ระบบสุขภาพ
ระบบสาธารณสุข
การปฏิรูป
Issue Date:  Dec-2555
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการครบ 20 ปี ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3 ซึ่ง “ปัจจุบันสถานการณ์และบริบททั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความท้าท้ายใหม่ๆ เกิดขึ้น สวรส. จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับบทบาทและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ” สามารถติดตามยุทธศาสตร์และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิกฤตวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะและโลกาภิวัตน์
Full text Download:  hs1989.zip

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.