การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-29 19:17
การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
จำนวนผู้อ่าน
544

 

Title:  การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
Authors:  วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
Author's Email:  viroj@ihpp.thaigov.net
Subjects:  หลักประกันสุขภาพ
Issue Date:  Mar-2555
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:  ทำการประเมินในปี พ. ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประเมินว่าการปฏิรูปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จ และประเด็นใดบ้างที่ไม่ประสบผลสำเร็จ มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป รวมถึงเสนอบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่กำลังขับเคลื่อนประเทศสู่ การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
URI:  http://hdl.handle.net/11228/3462
ISBN:  9789742991784
Full text: hs1935.zip

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.