แนวทางการดูแลสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-13 14:55
แนวทางการดูแลสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/hs1836...
- bytes
ดาวน์โหลด
157 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
689

 

Title:  แนวทางการดูแลสุขภาพสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Subjects:  การสร้างเสริมสุขภาพ
Issue Date:  Dec-2554
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:  หนังสือเล่มนี้ เป็นชุดความรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขียนโดยผู้ปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรงและสังเคราะห์เป็นความรู้ที่ปฏิบัติจริง และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการทำงานให้เปลี่ยนไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้ผู้จัดการสุขภาพ แทนการให้บริการเพียงอย่างเดียว ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักการขั้นพื้นฐานของการมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
URI:  http://hdl.handle.net/11228/3455
ISBN:  9789742991753
Full text: hs1836.zip

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.