เอกสารประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-06 09:56
เอกสารประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/hs1928...
- bytes
ดาวน์โหลด
127 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
135

 

Title: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ
Other Titles: New Management New Possibility
Authors: ทัศนีย์ ญาณะ
เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม
ณัฐกา สงวนวงษ์
ดุษณี ดำมี
นฤมล จันทรเจิด
Author's Email: tsnee_tsnee@yahoo.com
adksl@mahidol.ac.th
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Subjects: สุขภาพชุมชน
Issue Date: Oct-2554
Publisher: สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเนื้อหาและการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ในเวทีวิชาการต่างๆอันได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การอภิปรายทางวิชาการ การเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลานกิจกรรมหลากหลาย การแสดงนิทรรศการ ผลงาน เอกสารบทเรียน กรณีศึกษา เรื่องเล่าและภาพยนตร์สั้น
URI: http://hdl.handle.net/11228/3439
ISBN: 9789741115822
Download:Full text

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.