สู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-10-11 16:29
สู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560
จำนวนผู้อ่าน
188

เอกสารสรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"สู่วิสัยทัศน์วิจัยระบบยาประเทศไทย ปี 2560"

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดหนังสือ

ความคิดเห็น

เรียน สวรส.
ข้าพเจ้าไม่สามารถดาวโหลดเอกสารชิ้นนี้ได้ ขอความกรุณาช่วยแก้ไขและแจ้งมาที่ eakkawee_1@hotmail.com ครับ

เอกวีร์ มีสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.