ร้อยเรียงเรื่องเล่า การบำบัดดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-10-25 13:35
แท็ก 
ร้อยเรียงเรื่องเล่า การบำบัดดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: สถานการณ์ Hospice care ในประเทศไทย Authors: จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก...
จำนวนผู้อ่าน
173

Title:            ร้อยเรียงเรื่องเล่า การบำบัดดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
Authors:      จรวยพร ศรีศศลักษณ์, บรรณาธิการ

Issue Date:  Oct-2018
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

จากงานวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ศึกษาบทเรียนจากหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ที่มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายรวมทั้งหมด 16 แห่ง โดยเลือกมาเล่าผ่าน 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1) อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 2) บ้านปันรัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 3) สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร สู่หนังสือที่ร้อยเรียงเล่าเรื่องกรณีศึกษาในพื้นที่ที่มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งผู้อ่านจะเห็นบริบทในพื้นที่ วิธีคิด วิถีชีวิตของผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยระยะท้าย มุมมองของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ที่จะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 3 กรณีศึกษานี้ ได้เล่าถึงเรื่องราววิธีคิดของคนในระบบสุขภาพที่มุ่งหวังมีจะมอบบริการที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้ป่วยระยะท้ายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดก่อนเสียชีวิต

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.