หน้าแรก

  • ข้าราชการกับความเป็นธรรมในสิทธิการรักษาพยาบาล
    18/01/2011 - 13:01
    Teaser: ปีใหม่ปีนี้ กรมบัญชีกลางมอบของขวัญให้กับข้าราชการทุกคนด้วยการห้ามเบิกกลูโคซามีน (Glucosamine) ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการใช้กับผู้ป่วย โดยอ้างสรรพคุณในการลดอาการปวดของโรคข้อเสื่อม...

รายการเลขหน้า