หน้าแรก

 • วิจัยมะกันระบุควันบุหรี่มือสอง เพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม
  29/03/2011 - 13:42
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากรายงานการวิจัยโดย ดร.คาเรนมาร์โกลิส และคณะ จากมูลนิธิภาคีวิจัยสุขภาพ รัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา...
 • กิน "ยาแก้แพ้" มากเกินไป อันตราย
  29/03/2011 - 13:23
  ด้วยเหตุนี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอเตือนคนไทยถึงวิธีการใช้ยาแก้แพ้ ให้เกิดประโยชน์ และไม่มีผลข้างเคียง ปัจจุบันคนไทยเป็นภูมิแพ้มากขึ้น เนื่องจากในแต่ละวันที่ต้องพบอากาศที่แปรเปลี่ยน...
 • บัญชีกลางเล็งลดค่ารักษาขรก.5พันล.
  29/03/2011 - 13:07
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส .) เข้าสุ่มตรวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลรัฐ...
 • ข่าวกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 3
  28/03/2011 - 18:24
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือสถาบัน ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550...
 • กระจุกหรือกระจาย (อำนาจ)
  28/03/2011 - 17:49
  เวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 24-26มีนาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เวทีใหญ่ระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน...
 • สสพ.จับมือภาคีวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ
  28/03/2011 - 17:03
  เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มคุ้มครองสิทธิ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)...
 • สวรส. ต้อนรับนักวิจัยจากอินโดนีเซีย ดูงาน
  28/03/2011 - 16:45
  วันที่ 17 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก The Center for Community Empowerment and Health Policy Humanities Surabaya, National Institute for Health Research and...
 • สกว. กับภารกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์วิจัยไทย
  28/03/2011 - 16:44
  เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่า นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศ จะเพิ่มงบประมาณให้หน่วยงานวิจัยของไทยในปีงบ 2555 โดยจะให้มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ...
 • สวรส.จัด Journal Club เรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา กรณีศึกษา กลูโคซามีน
  28/03/2011 - 16:43
  หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้มีประกาศให้ระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการในส่วนของยาบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม กลุ่มยากลูโคซามีน ทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างจำนวนไม่น้อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
 • ปูดเบิกค่ายา"เข่าเสื่อม"สูงสุด คลังเข้มบริษัทยารายได้หด
  28/03/2011 - 16:41
  นักวิชาการปูดข้าราชการกลุ่มเดียวเบิกกลูโคซามีนปีละ 600 ล้านบาท เท่างบซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 ล้านโด๊ส ขณะ ที่ "พรีม่า" คาดปี 2554 ตลาดยานอกในไทยลดลง 5% คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท...

รายการเลขหน้า