หน้าแรก

 • สวรส. ระดมเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพงานวิจัย พร้อมบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนวิจัยสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
  18/12/2015 - 11:37
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ โดยมี ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหารตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในระบบสุขภาพเข้าร่วม อาทิ สำนักวิชาการ กระทรวงสารณสุข ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ฯลฯ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
 • ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง”
  11/12/2015 - 14:00
  รัฐบาล - ป.ป.ช. จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส ด้านกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง”
 • สนช.ห่วงภาวะอ้วนลงพุง ต้นเหตุโรคเรื้อรัง เปิดเวทีระดมแนวทางแก้ปัญหา
  02/12/2015 - 15:56
  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวรส. จัดการสัมมนา เรื่องแนวทางการบูรณาการงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
 • สวรส. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ “อนุสาวรีย์กรมพระยาชัยนาถนเรนทร” ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
  30/11/2015 - 17:01
  กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
 • 15 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ สานพลังเครือข่ายพัฒนาประเทศ
  30/11/2015 - 15:39
  การประชุมวิชาการ 15 หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • สวรส. ศึกษาดูงาน สวทช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงานวิจัย
  25/11/2015 - 15:55
  สวรส. จัดกิจกรร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน การบริหารงานวิจัยของ สวทช.
 • หลอดเลือดส่วนขาตีบ – เส้นประสาทเสื่อม ภัยคุกคามผู้ป่วยเบาหวาน
  13/11/2015 - 14:03
  ข้อมูลจากการเล่าขานจากผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มที่มีแผล มักจะมีเป็นความเชื่อผิดๆ จนทำให้ผู้ป่วยไม่อยากมาพบแพทย์ก็คือ การเข้าใจว่าเมื่อมาแล้ว จะถูกตัดนิ้ว ตัดขา หรือตัดข้อเข่า ทว่าไปแล้วความคิดเหล่านั้นจะยิ่งทำให้ปัญหาลุกลามมากยิ่งขึ้น เช่น บางรายนิ้วเท้าดำ ยิ่งไม่มาหาหมอแผลก็จะลุกลามจนถึงเน่าในที่สุด ปลายทางก็ต้องถูกตัดขา แต่ถ้ามาหาหมอที่สามารถรักษาทางนี้ ก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบา...
 • สธ. เตรียมประสานหน่วยงานสุขภาพ จัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
  29/10/2015 - 15:58
  จากการประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ ๒๕๕๘ “เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย" เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานสุขภาพ เตรียมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลา ๓ ปี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 • กฎหมายจ้างงาน "คนพิการ" ไม่ถึงฝั่ง ปลุก มาตรา 35 ทางเลือกใหม่ ฟื้นอาชีพมั่นคง
  06/10/2015 - 13:27
  หากพลิกดู พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีการกำหนดใน 3 มาตรา คือ ม.33-35 ที่มีเจตนารมณ์ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
  24/09/2015 - 18:26
  สวรส. รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 2558 จากกรมบัญชีกลาง หลังผ่านการพิจารณาประเมินผลจาก คกก. พร้อมขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมผลักดันจนประสบความสำเร็จ

รายการเลขหน้า