หน้าแรก

 • Default image
  18/01/2011 - 13:37
  คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่มี นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน...
 • ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  18/01/2011 - 13:36
  ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก...
 • ข้าราชการกับความเป็นธรรมในสิทธิการรักษาพยาบาล
  18/01/2011 - 13:01
  Teaser: ปีใหม่ปีนี้ กรมบัญชีกลางมอบของขวัญให้กับข้าราชการทุกคนด้วยการห้ามเบิกกลูโคซามีน (Glucosamine) ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการใช้กับผู้ป่วย โดยอ้างสรรพคุณในการลดอาการปวดของโรคข้อเสื่อม...

รายการเลขหน้า