หน้าแรก

 • สวรส. เร่งนำทัพวิจัยสุขภาพ ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ–พร้อมแข่งขันทางเศรษฐกิจ บนบทบาทใหม่ 1 ใน 7 PMU หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  11/03/2020 - 11:26
  สวรส. เร่งนำทัพวิจัยสุขภาพ ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ–พร้อมแข่งขันทางเศรษฐกิจ บนบทบาทใหม่ 1 ใน 7 PMU หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
 • สวรส.ระดมนักวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ มุ่งป้องกันและรักษาโรคสำคัญ ด้วยรหัสพันธุกรรมคนไทย: อีกก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทย
  05/03/2020 - 14:35
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและระดมความคิดเห็นจากนักวิจัยในเครือข่าย เพื่อร่วมพัฒนาข้อเสนองานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อป้องกันและวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการรักษาให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการแพ้ยา ใช้ยาให้สมเหตุผลด้วยข้อมูลพันธุกรรม ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
 • สวรส.เดินหน้าวิจัย “ประเมิน-ติดตาม” นโยบายผู้ป่วยรับยาร้านยา มุ่งเป้าพัฒนาระบบยาในสิทธิบัตรทอง ลดแออัด รพ.-เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
  26/02/2020 - 17:05
  ความแออัดในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยรอรับบริการนาน ยังคงเป็นปัญหาในระบบบริการสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศมีจำนวน 152,428,645 ครั้ง/ปี ในปี 2552 และเพิ่มสูงขึ้นทุกปีถึง 220,063,238 ครั้ง/ปี ซึ่งความแออัดส่งผลต่อระยะเวลาในการรอรับบริการ การเข้าถึงการตรวจรักษา คุณภาพในการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ป่วย
 • วิจัยแนวทาง “ดูแลผู้ป่วย หลอดเลือดตีบส่วนปลาย: ลดตาย-ตัดขา ในผู้ป่วยเบาหวาน”
  19/02/2020 - 21:59
  “โรคหลอดเลือดส่วนปลาย” หรือ “หลอดเลือดตีบตันที่ขา” เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นสาเหตุให้หลอดเลือดแดงตีบได้ง่ายจากการอุดตันของไขมันและภาวะความดันโลหิตสูง ยิ่งเมื่อผู้ป่วยมีบาดแผล ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ มีรอยถลอก ในบริเวณขาหรือเท้า บาดแผลเหล่านั้นก็จะหายช้าหรืออาจไม่หายได้ เนื่องจากเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้ หากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ผู้ป่วยบางรายปล่อยให้บาดแผลเน่าจนต้องตัดขาทิ้งในที่สุด
 • เทคนิคสร้างแรงจูงใจ เปลี่ยนพฤติกรรม สร้างสุขภาพดี ไม่มีโรค
  19/02/2020 - 14:12
  โรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่นับวันจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นในด้านสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพของประเทศ พบว่า คนไทยเป็นโรค NCD ประมาณ 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละเกือบ 300,000 คน และสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • โปรแกรมเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนักเด็กใต้
  19/02/2020 - 12:02
  “เด็กอ้วนในวันนี้ มีความเสี่ยงเป็นผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้า” คำพูดนี้คงไม่ใช่คำขวัญเรื่องเด็กอ้วน หากแต่มีแนวโน้มของความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้ ด้วยเพราะพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของเด็กยุคนี้ที่แปรตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น เด็กติดกินขนมขบเคี้ยวและอาหารประเภทแป้ง ไขมัน น้ำตาล มีพฤติกรรมนั่งอยู่กับที่ เล่นมือถือหรือดูทีวีเป็นเวลานาน ไม่ออกกำลังกาย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ความอ้วนมาเยือนเด็กๆ ได้ไม่ยาก
 • สำรวจสุขภาพคนไทย พบปัจจัยเสี่ยงโรคเพิ่มสูงขึ้น
  19/02/2020 - 11:54
  การพัฒนาและวางแผนสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประชากรที่มีศักยภาพนั้น มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสำคัญที่หลากหลาย
 • อ้วนลงพุง ภัยเงียบคุกคามคนเมือง กับ 5 พฤติกรรมกินที่คุ้นชิน เหตุเสี่ยงอ้วน
  19/02/2020 - 11:29
  จะว่าไปแล้วพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศสุขภาพที่ชี้ทิศชี้ทางได้อย่างชัดเจน ถ้ากินดี กินในปริมาณที่เหมาะสม กินหลากหลาย อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สุขภาพที่ดีจะไปไหนเสีย
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
  18/02/2020 - 16:57
  เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้แทนผู้อำนวยการ สวรส. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563
 • “นอนดึก” เจอศึกหนัก จัดเสี่ยง “เบาหวาน”
  13/02/2020 - 16:50
  เบาหวาน เป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในประชากรไทย จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2557) โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 สัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 43.1 ในปี 2557

รายการเลขหน้า