หน้าแรก

 • บ้านใจดี: บ้านที่ออกแบบเพื่อมวลชน
  04/04/2011 - 10:05
  นับตั้งแต่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อีกทั้งยังมีผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคน...
 • UC กับ ส่วนร่วมในการลดความยากจนให้คนไทย
  04/04/2011 - 09:42
  ก่อนที่ประเทศไทยจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายจ่ายด้านสุขภาพเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องยากจน ทั้งนี้ เพราะ คนไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ในการรักษาอาการเจ็บป่วย...
 • ดันกม.ขยายสิทธิ์แม่ลาคลอด180วัน - ไทยโพสต์
  31/03/2011 - 14:46
  สำนักงานคณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที สช. เจาะประเด็น "สงครามการตลาดนมทารกและขนมกรุบกรอบทำเด็กไทยอ้วน?" เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 นพ.อำพล...
 • เปิดช่องเอื้อผู้ประกันตน5ล้านราย'จุรินทร์'รับลูกกระทรวงแรงงานถกเชื่อมระบบรพ.ใช้บริการได้ทุกแห่งภายใน2สัปดาห์
  31/03/2011 - 14:21
  "จุรินทร์" สั่งศึกษาเปิดช่องเอื้อผู้ประกันตนกว่า 5 ล้านรายใช้บริการโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งได้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28...
 • วิจัยมะกันระบุควันบุหรี่มือสอง เพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม
  29/03/2011 - 13:42
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากรายงานการวิจัยโดย ดร.คาเรนมาร์โกลิส และคณะ จากมูลนิธิภาคีวิจัยสุขภาพ รัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา...
 • กิน "ยาแก้แพ้" มากเกินไป อันตราย
  29/03/2011 - 13:23
  ด้วยเหตุนี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอเตือนคนไทยถึงวิธีการใช้ยาแก้แพ้ ให้เกิดประโยชน์ และไม่มีผลข้างเคียง ปัจจุบันคนไทยเป็นภูมิแพ้มากขึ้น เนื่องจากในแต่ละวันที่ต้องพบอากาศที่แปรเปลี่ยน...
 • บัญชีกลางเล็งลดค่ารักษาขรก.5พันล.
  29/03/2011 - 13:07
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส .) เข้าสุ่มตรวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลรัฐ...
 • ข่าวกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 3
  28/03/2011 - 18:24
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือสถาบัน ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550...
 • กระจุกหรือกระจาย (อำนาจ)
  28/03/2011 - 17:49
  เวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 24-26มีนาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เวทีใหญ่ระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน...
 • สสพ.จับมือภาคีวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ
  28/03/2011 - 17:03
  เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มคุ้มครองสิทธิ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)...

รายการเลขหน้า