หน้าแรก

 • แถลงข่าวงาน IPITEx2014 หนุน R&D
  19/05/2014 - 13:38
  คอบช. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานพันธมิตร เตรียมจัดงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014”
 • รูปประกอบเป็นรูปหมู่ผู้บริหาร สวรส. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีดี มีเดีย
  04/05/2014 - 22:13
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมดีๆ รับปิดเทอมฤดูร้อนนี้ กับ "โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ มีดี-มีเดีย ปั้นเด็กดี - เป็นเด็กดัง" ภายใต้แคมเปญการสื่อสารเพื่อสังคม "HEALTH@I" สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ "ฉัน" เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 • รูปประกอบเป็นรูปคุณยายชาวเขากำลังวัดความดันโดยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
  25/04/2014 - 15:03
  จากกรณี 'วิกฤติผู้สูงวัย" ที่ต่อไปอาจจะเป็น 'ปัญหาใหญ่"ไม่แพ้เรื่องการเมือง? โดยที่ในอนาคตอันใกล้นี้ไทยก็กำลังจะเข้าสู่สถานการณ์ของ 'สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เริ่ม ๆ "ส่งสัญญาณปัญหาสังคม" ออกมาบ้างแล้ว! แต่ก็ดูเหมือนว่า...คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้สึกถึงปัญหา?
 • เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์
  23/04/2014 - 17:30
  เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว กับกิจกรรมดีๆ รับปิดเทอมฤดูร้อนนี้ กับโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์
 • รูปประกอบเป็นรูปเครื่องช่วยฟัง รุ่นอินทิมา
  23/04/2014 - 11:57
  เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)...
 • รูปประกอบเป็นรูปนักวิจัยกำลังถือหลอดทดลอง
  16/04/2014 - 20:09
  การพัฒนาและปฏิรูประบบวิจัยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างดี ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช. ได้แก่ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รูปประกอบเป็นรูปหมออนามัยดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
  04/04/2014 - 14:15
  เติมเต็ม "ระบบสุขภาพ" ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว
 • รูปเด็กนั่งกุมขมับอ่านหนังสือ
  02/04/2014 - 16:39
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดเวทีระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย “โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฟื้นฟูทักษะการอ่านคำศัพท์บน Tablet Computer สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”
 • HEALTH@I : สุขภาพ “คนไทย” เริ่มได้ที่ “ฉัน”
  26/03/2014 - 11:43
  จากปี 2545 ประเทศไทยได้จัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้น ซึ่งสามารถดูแลคนไทยให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้เกือบ 45 ล้านคน หรือคิดเป็น 98 % ของประชากรทั้งหมด นับเป็นความสำเร็จในช่วงแรก ที่มาพร้อมกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกัน
 • นำเสนอวิจัยมุ่งเป้า "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" 5 โครงการ
  26/02/2014 - 09:00
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมสุปัญญา สวรส. ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัด ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข...

รายการเลขหน้า