หน้าแรก

 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
  11/04/2016 - 15:45
  สวรส. เข้าร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูต่อผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ
 • AeHIN workshop
  09/04/2016 - 22:19
  เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตัวแทนเครือข่ายด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Asia eHealth Information Network (AeHIN) ของประเทศไทย ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia eHealth Information Network Visioning Workshop and Strategic Implementation Planning ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
 • ลดพุง นักเรียน
  07/04/2016 - 20:28
  “เด็กอ้วนในวันนี้ มีความเสี่ยงเป็นผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้า” คำพูดนี้คงไม่ใช่คำขวัญเรื่องเด็กอ้วน หากแต่มีแนวโน้มของความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้ ด้วยเพราะพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของเด็กยุคนี้ที่แปรตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น เด็กติดกินขนมขบเคี้ยวและอาหารประเภทแป้ง ไขมัน น้ำตาล มีพฤติกรรมนั่งอยู่กับที่ เล่นมือถือหรือดูทีวีเป็นเวลานาน ไม่ออกกำลังกาย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ความอ้วนมาเยือนเด็กๆ ได้ไม่ยาก
 • หมอครอบครัว
  06/04/2016 - 21:44
  ประเทศไทย จัดเป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการขยายบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนไทยในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะชนบทที่ห่างไกลให้ได้รับ “บริการปฐมภูมิ” ย้อนกลับไปเมื่อปี 2485 ขณะนั้นมีโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษาพยาบาลในส่วนภูมิภาคเพียง 5 แห่ง และ “สุขศาลา” ซึ่งเป็นสถานบริการปฐมภูมิในระดับตำบลอยู่เพียง 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ แต่จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คือ การสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามด้วยการขยายบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิไปสู่พื้นที่ชนบท รวมทั้งการผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ทำให้มีโรงพยาบาลทั่วไปในส่วนภูมิภาคครบทุกจังหวัด กระทั่งเข้าสู่ช่วง ปี 2544 ที่ประเทศไทยขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยเกือบทุกอำเภอมีโรงพยาบาลชุมชน และเกือบทุกตำบลมีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
 • แม่และเด็ก
  05/04/2016 - 09:40
  การเกิดและมีชีวิตอยู่รอด นับเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญของการทำงานด้านสาธารณสุข ดังนั้นงานอนามัยแม่และเด็กจึงเป็นตัวบ่งชี้สภาวะสุขภาพที่มักถูกหยิบยกขึ้นเป็นตัวสะท้อนการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศอยู่เสมอ เพราะส่วนหนึ่ง การเสียชีวิตของแม่ที่คลอดบุตรเป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่ของผู้หญิงและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมถึงความเพียงพอของสถานบริการด้านสุขภาพด้วย
 • เร่งขับเคลื่อน 'ผู้ผลิต-ผู้จ่าย-ปชช.' ใช้ยาสมเหตุผล
  01/04/2016 - 09:22
  ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลมีหลายเรื่อง หลักๆ คือการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หรือการใช้ยาพาราเซตามอลเกินปริมาณ ซึ่งการใช้ยาไม่ สมเหตุผลจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาหลายอย่าง เช่น ปัญหาเชื้อดื้อยา การได้รับปริมาณยาเกินขนาด
 • รมว.สธ. มอบคณะอนุกรรมการฯ เร่งปฏิรูประบบ สธ. ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ
  25/03/2016 - 10:57
  รมว.สธ. มอบคณะอนุกรรมการฯ เร่งปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ตั้งคณะทำงานย่อยหาข้อสรุปรูปแบบคณะกรรมการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติ จัดทำแผนการผลิตพัฒนากำลังคนสุขภาพของประเทศ พัฒนาระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง และกำหนดแผนปฏิบัติการวิจัย การพัฒนายา แพทย์แผนไทย สมุนไพร ที่ชัดเจน
 • บุคลากร สวรส. รับรางวัลบุคคลดีเด่นวิชาชีพบรรณารักษ์ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  18/03/2016 - 16:55
  บุคลากร สวรส. รับรางวัลบุคคลดีเด่นวิชาชีพบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 จากผลงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ
 • สรพ. สวรส. ศิริราช ร่วมหนุนบุคลากร รพ. สู่นักวิจัย “Research Hospital”
  16/03/2016 - 13:47
  สรพ. – สวรส. – ศิริราช ร่วมหนุนบุคลากร รพ. สู่นักวิจัย “Research Hospital” พร้อมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เน้นแก้ปัญหาหน้างาน เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วย สู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริการ – ระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัย สร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพ
  26/02/2016 - 15:39
  สวรส. จัดประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน เป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในระบบสุขภาพ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

รายการเลขหน้า