สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-12-08 13:59
สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
จำนวนผู้อ่าน
154

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลให้กับ นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและองค์การมหาชน ระดับสูงเป็นลำดับที่ 2 จาก 5 อันดับ โดยได้คะแนน 83.04 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับของ รมว.สาธารณสุข ที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก 5 อันดับแรก จาก 3 ระดับรวม 15 หน่วยงาน มีดังนี้

          หน่วยงานระดับกรมวิชาการ ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

 • 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 88.22 คะแนน
 • 2.กรมสุขภาพจิต 84.22 คะแนน
 • 3.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 81.36
 • 4.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 81.22 คะแนน
 • 5.กรมการแพทย์ 80.11 คะแนน

          หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

 • 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 85.27 คะแนน
 • 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 84.65 คะแนน
 • 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 84.02 คะแนน
 • 4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 83.71 คะแนน
 • 5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 83.63 คะแนน

          หน่วยงานรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและองค์การมหาชน ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

 • 1.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 84.56 คะแนน
 • 2.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 83.04 คะแนน
 • 3.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 82.80 คะแนน
 • 4.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 81.66 คะแนน
 • 5.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 80.16 คะแนน

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง
 • สวรส. รับโล่รางวัลจาก รมว.สธ. จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.