สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-11-24 15:02
สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้อ่าน
66

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี” ไปพร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในพิธีการมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 ณ บริเวณหน้าเสาธง ตึกสำนักงานปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีฯ โดยร่วมร้องเพลงชาติ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

          นพ.โสภณ กล่าวว่า การจัดงานถวายสัตย์ปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี” ของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานต่าง ๆ  มีการจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันในเวลา 08.00 น. ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมที่แสดงออกด้วยกาย วาจา ใจ ตามความเหมาะสมและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้มีกิจกรรม  ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิต การบริจาคอวัยวะและดวงตา พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดบริการหน่วยปฐมพยาบาลที่สนามหลวง เป็นต้น

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • สวรส. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.