สวรส.– สช.– สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-10-18 10:17
สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จำนวนผู้อ่าน
162

        เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. และ นพ.กิตตินันท์ อรรฆมณี รอง ผอ.สรพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน กว่า 150 คน ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที และร่วมลงนามถวายความอาลัย

        นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยฯ ว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน รวมทั้งงานด้านการสาธารณสุข งานวิจัยและพัฒนาของประเทศ

        พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ จะยังคงอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ เป็นนิรันดร์ และจะยึดมั่นในแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท เป็นประทีปธรรมนำการปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของงานสาธารณสุข และชาติบ้านเมืองสืบไป ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.