สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-04-11 15:45
สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
จำนวนผู้อ่าน
113

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ใน "พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูต่อผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 59 ที่ลานเอนกประสงค์ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          โดยในปีนี้ ศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงาน “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประกอบด้วย ดร.นพ.อุทัย สุดสุข  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร  ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ธีระ รามสูต อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประชา เอมอมร อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.จำรูญ  มีขนอน อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปรากรม วุฒิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วินัย วิริยกิจจา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีจำนวนมาก

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.
 • สวรส. ร่วมสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สธ.

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.