สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-08-11 23:22
แท็ก 
สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 หรือ Thailand Research Expo 2017 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
จำนวนผู้อ่าน
286

          สวรส.คัดผลงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 4 ผลงาน ร่วมโชว์พร้อมสาธิตการใช้งานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

          มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 หรือ Thailand Research Expo 2014 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน (Research for Quality of Life, Sustainable Economy and Society)” ในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ในการนำผลงานวิจัยมาสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งนับเป็นผลจากการลงทุนทางการวิจัยของประเทศ  ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 100 หน่วยงานมานำเสนอผลงานวิจัยกว่า 250 ผลงานที่พร้อมขยายผลการใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม

          ด้าน ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  กล่าวว่า  หลายคนอาจมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้วการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน  เพราะงานวิจัยที่นักวิจัยผลิตออกมานั้นล้วนมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติก็สามารถพัฒนาไปได้  ส่วนในแง่ของเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่ง สวรส.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวิเวชศาสตร์ที่ สวรส.ได้เริ่มพัฒนางานและสนับสนุนอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ผลจากการสนับสนุนงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวก็มีผลงานที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่พร้อมขยายผลไปสู่แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน  โดยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้  สวรส.ได้คัดผลงานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ จำนวน 4 ผลงานมานำเสนอภายในโซนนิทรรศการของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พร้อมทีมนักวิจัยที่มาให้ข้อมูลและตอบคำถามกับผู้ที่สนใจ ซึ่งงานวิจัยทั้ง 4 ผลงาน ได้แก่

ผลงานที่ 1 : โปรแกรมประยุกต์ฟื้นฟูทักษะการอ่านคำศัพท์บน Tablet Computer สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับ ป.2 ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือ Application เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ที่นำไปใช้ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ซ้ำๆ ทุกที่ทุกเวลา และมีความต่อเนื่องในการฝึกและพัฒนา จนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กได้ดีขึ้นเป็นลำดับ
ผลงานที่ 2 : หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ เป็นการนำระบบการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) มาพัฒนาเป็นต้นแบบหุ่นยนต์การแพทย์ทางไกลเพื่อการรักษาผู้ป่วย และการเชื่อมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยในระยะต่อไปนักวิจัยกำลังจะทำ body ของหุ่นยนต์ ครอบโครงสร้างการทำงานเพื่อให้เห็นภาพเป็นหุ่นยนต์ที่ชัดเจนมากขึ้น
ผลงานที่ 3 : เข็มฉีดยาตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ทดแทนการนำเข้าต่างต่างประเทศ (ผลิตเองในประเทศราคาถูกกว่าการนำเข้าถึงประมาณเล่มละ 2,000 บาท)
ผลงานที่ 4 : ลูกตาเทียมที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอาลูกตาออก ซึ่งเป็นผลจากการสูญเสียการมองเห็น เช่น การประสบอุบัติเหตุ โรคตาต่างๆ โดยปัจจุบันลูกตาเทียมลักษณะนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ป่วยที่สามารถซื้อลูกตาเทียมได้ มีจำนวนไม่มาก

          อย่างไรก็ตาม สวรส.ยังมีผลงานวิจัยอีกหลายผลงานที่กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อมุ่งเน้นให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่เกิดผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • สวรส.โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.