สวรส.เพาะต้นกล้า"ปั้นสื่อสุขภาพ"

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-05-04 22:13
แท็ก 
รูปประกอบเป็นรูปหมู่ผู้บริหาร สวรส. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีดี มีเดีย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
502.8 KB
ดาวน์โหลด
183 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เติมเต็ม "ระบบสุขภาพ" ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว
จำนวนผู้อ่าน
198

           สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมดีๆ รับปิดเทอมฤดูร้อนนี้ กับ "โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ มีดี-มีเดีย ปั้นเด็กดี - เป็นเด็กดัง" ภายใต้แคมเปญการสื่อสารเพื่อสังคม "HEALTH@I" สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ "ฉัน" เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

          ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวรส. มาเล่าถึงเป้าหมายภาพรวมองค์กรและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ "ขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนฯ" ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ว่า ขอยกหลักการ "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" มาเป็นทฤษฎีตั้งต้นสำหรับการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เชื่อว่าการผลิตสื่อให้ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจจะเป็นพลังเล็กๆ แต่สำคัญในการนำความรู้ไปสู่สังคม นอกจากนี้ รวมทั้งข้อมูลปัญหาระบบสุขภาพคนไทยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของประเทศที่สูงขึ้นด้วย
          พร้อมกับการทิ้งโจทย์งานวิจัยเรื่อง "ภาพอนาคตระบบสุขภาพไทย ปี 2566" ที่ให้น้องๆ ได้นำไปขบคิดต่อว่าสถานการณ์สุขภาพ โอกาส และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้เหล่านั้น จะสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างไร


          สำหรับพิธีการในช่วงบ่ายนั้น เป็นภาพการลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่าง "สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข" โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ สวรส. จับมือกับ "คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" นำโดย ดร.กมล โพธิเย็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณะคณาจารย์

          นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังมีกิจกรรมทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ของน้องๆ นักศึกษา รวมถึงการจัดเกมกระตุ้นแรงขับเคลื่อนและการเรียนรู้ที่จะเข้ามาร่วมทำงานสร้างสรรค์ ส่วนการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ จะเป็นการเรียนรู้เทคนิคงานสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ออกแบบวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมผู้รับสาร การเขียนข่าว การผลิตสื่อโปสเตอร์ INFOGRAPHIC เรียนรู้งานกราฟฟิกโมชั่น รวมทั้งการศึกษาดูงานของสื่อมวลชน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่พร้อมติดตามพัฒนาผลงานตลอดกิจกรรม เพื่อนำผลงานของเยาวชนใช้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะ  และร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์สร้างสุขภาพเพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตร ในงานการประชุมวิชาการงานวิจัยระบบสุขภาพ ของ สวรส. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กันยายนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน้า 6

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.