"ระบบสุขภาพ"เริ่มต้นที่จุดเล็กๆ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-04-04 14:15
แท็ก 
รูปประกอบเป็นรูปหมออนามัยดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
474.09 KB
ดาวน์โหลด
215 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ นิพนธ์ต้นฉบับ...
จำนวนผู้อ่าน
260

           เติมเต็ม "ระบบสุขภาพ" ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว

          ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สะท้อนมุมมอง พร้อมมองความคาดหวังที่เป็นปลายทางของระบบสุขภาพในอนาคตว่า มีความฝันอยากเห็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัวหรือชุมชน (Self Care) โดยไม่พึ่งพาแพทย์และยาจากต่างประเทศ เพราะถ้าหากชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองในยามเจ็บป่วยได้ หรือมีการดูแลสุขภาพโดยการดื่มน้ำอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดการดื่มสุราและสูบบุหรี่ อยู่ในวิถีชีวิตที่มีความสุข จะช่วยลดการเจ็บป่วยให้ลดน้อยลง สามารถใช้ชีวิตอยู่ดี กินดี มีความสุข ได้ตามอัตภาพ

          คำว่า "สุขภาพ" อยู่กับทุกคนทุกหนทุกแห่ง ควรนำภูมิปัญญาเหล่านี้กลับมาใช้เหมือนเก่า ในการดูแลและเยียวยาสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็งได้ ดังนั้นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบสุขภาพเข้มแข็งและยั่งยืน จะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ หรือเริ่มต้นจากระบบสุขภาพหน่วยที่เล็กที่สุด ก็คือ การที่ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง ก่อนที่จะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวและคนในชุมชน ซึ่งเรื่องสุขภาพควรเป็นเรื่องที่ไม่แยกออกจากชีวิตสังคม และการทำมาหากินของชาวบ้าน เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

          ผอ.สวรส.ย้ำว่า การที่ชาวบ้านสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองให้เจ็บป่วยน้อยลงได้ถือว่าชาวบ้านมีส่วนช่วยให้ภาพใหญ่ของระบบสุขภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของประเทศลดลงด้วย นี่คือเป้าหมายที่คิดว่า ควรจะเดินไปให้ถึงตรงนั้น
          ขณะที่ สวรส.ก็มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ยังเป็นช่องโหว่ของระบบสุขภาพ เช่น การเดินหน้าโครงการวิจัยมุ่งเป้าเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หนึ่งในโจทย์งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เล็งเห็นถึงสถานการณ์สุขภาพของคนไทยที่กำลังเผชิญภาวะเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง ที่มีปัจจัยมาจากพฤติกรรมเสี่ยง การจัดแคมเปญสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ HEALTH@I สุขภาพคนไทยเริ่มต้นที่ "ฉัน" เพื่อรณรงค์การลดภาระโรคของคนไทยด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาพดี รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข มีความรู้ด้านการวิจัยเชิงระบบและนโยบายตลอดจนการพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 6

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.