สวรส. ร่วมเครือข่ายสุขภาพผนึกพลังหนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % พร้อมต้านบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-04 10:24
สวรส. ร่วมเครือข่ายสุขภาพผนึกพลังหนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % พร้อมต้านบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
จำนวนผู้อ่าน
86

           บุหรี่ สาเหตุตายอันดับสองของชายเกิน 60 ปี เฉลี่ย 6 คน/ชม. ส่งผลความสูญเสียกับประเทศ 55,000 ล้านบาท  ร้อนสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กว่า 400 หน่วยงาน ผนึกกำลังเรียกร้องให้เดินหน้าเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซอง เป็น 85%  พร้อมคัดค้านการต้านของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ

          จากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบว่า คนไทยที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผู้สูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 13 ล้านคน อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นราว 2-3 แสนคนต่อปี และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน ชั่วโมงละ 6 คน ซึ่งสารพิษในบุหรี่ทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งไต มะเร็งริมฝีปาก และมะเร็งหลอดลม  ที่สำคัญ 1 ใน 4 เป็นเด็กเล็กที่ตายเพราะได้รับควันบุหรี่มือสอง และหากการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่เข้มแข็ง จะมีการตายด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึง 8 ล้านคน ใน 20 ปีข้างหน้า

          ด้าน ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวสนับสนุนว่า จากปรากฏการณ์การรวมตัวของเครือข่ายสุขภาพกว่า 400 หน่วยงาน ในนามสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ด้วยนั้น เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยมองว่า บุหรี่เป็นสาเหตุการตายอันดับสองของผู้ชายที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาภาพรวมของประเทศที่มีผลกระทบสำคัญต่อระบบสุขภาพ โดยทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณกว่า 55,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องบุหรี่จึงไม่ใช่เรื่องของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพจากปัจจัยพฤติกรรมส่วนบุคคลที่มีผลกระทบสำคัญต่อปัญหาระบบสุขภาพในภาพรวม ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จำเป็นต้องทำทั้งในระดับการปรับพฤติกรรม และการแก้ไขเชิงระบบ เช่น มาตรการ กฎหมาย หรือข้อบังคับ ที่มีผลบังคับให้เกิดการหยุดยั้งปัญหาไม่ให้ขยายออกไปกว้างขึ้น  ตลอดจนการส่งเสริม รณรงค์ให้สังคมเข้าใจและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ภายใต้เป้าหมาย “การมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน”

          “ภายหลังที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ โดยเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนให้มีสัดส่วน 85% ของพื้นที่ซอง จากเดิมที่มีขนาด 55% ของพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าการมีภาพคำเตือนดังกล่าวจะส่งผลทำให้ปริมาณการบริโภคยาสูบลดลง  ทำให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ยื่นขอต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาประกาศดังกล่าวของกระทรวงฯ  ทั้งนี้สมาพันธ์ฯ จึงออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเดินหน้าให้มีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85%  โดยคัดค้านกับการต่อต้านของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติดังกล่าว  ทั้งนี้ภายใต้เป้าหมายประโยชน์ของประชาชน และลดความสูญเสียของระบบสุขภาพ” ศ.นพ.สมเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.