ระดมความเห็นโจทย์วิจัยมุ่งเป้า ปี 57 เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-28 14:19
ระดมความเห็นโจทย์วิจัยมุ่งเป้า ปี 57 เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จำนวนผู้อ่าน
80

          ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อโจทย์วิจัยใน "โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ประจำปี 2557" เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมมีการนำเสนอแนวคิดโจทย์วิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากนักวิจัย จำนวน 7 โครงการ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

          ทั้งนี้การวิจัยมุ่งเป้าเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นหัวข้อหนึ่งในโจทย์งานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ที่เห็นถึงสถานการณ์สุขภาพของคนไทยที่กำลังเผชิญภาวะเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง ที่มีปัจจัยมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่ทำลายสุขภาพ ฯลฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางคณะกรรมการจะนำรายละเอียดของผลงานวิจัยแต่ละโครงการไปพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะอนุมัติการวิจัยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.