สวรส.ระดมนักวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความแตกฉานทางด้านสุขภาพ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-26 00:14
สวรส.ระดมนักวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความแตกฉานทางด้านสุขภาพ
จำนวนผู้อ่าน
64

วันที่ 25 ส.ค. 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องความแตกฉานทางด้านสุขภาพ Health Literacy หัวข้อ Strengthening the Value and Impact of Health Literacy in Health Promotion ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ที่จัดโดย สสส. สวรส. สช. สปสช. กสธ. ระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค. 2556 ณ ศูนย์ประชุมพีช พัทยา

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.