สรพ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สวรส.คนใหม่

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-23 23:10
สรพ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สวรส.คนใหม่
จำนวนผู้อ่าน
396

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คนใหม่ ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาคารสุขภาพแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.